Actueel

Daken zijn geweldig en krijgen een eigen identiteit als er keuzevrijheid is. Dat wordt mede mogelijk gemaakt met hulpstukken op maat, waaronder chaperonpannen en knikpannen. Deze laatste veelal met een buiten knik, maar ook mogelijk met een binnen knik.


Vanwege het Coronavirus staat de wereld natuurlijk op z’n kop en zijn de uitspraken m.b.t. het Stikstofbeleid geheel ondergeschikt, maar intussen blijven we werken aan een schone toekomst.


Dat stikstof nu echt een probleem wordt is in het nieuws breed uitgemeten. De rechter heeft een uitspraak gedaan en de minister kan aan het werk; grote bouwprojecten zijn zelfs stil komen te liggen of gaan helemaal niet meer door. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is niet toereikend gebleken, er is zelfs een toename geconstateerd