Vernieuwde vrachtbrief met QR-code

Nelskamp tracht u snel en doeltreffend van informatie te voorzien, vandaar dat op de vernieuwde vrachtbrief nu ook een Quick Response code is aangebracht. Door deze te scannen, volgt een PDF met alle technische informatie over het geleverde pan model.

Met name de dekkende breedte en latafstand van de pannen en gevelpannen, zijn belangrijke gegevens. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de meest actuele stand dat altijd is terug te vinden op de website. In de artikelcodering is altijd het kleurnummer opgenomen, dat zijn de laatste 3 ciijfers. Daarbij wordt op iedere vrachtbrief met goederen naar Nederland, de codering van Kiwa vermeld tot welk productcertificaat m.b.t. bouwbesluit/bouwstoffenbesluit dit behoort.

Verder zijn de vernieuwde vrachtbrieven nu op sterker papier afgedrukt hetgeen beter te verwerken is en leesbaar blijft, ook als die door meerdere handen zijn gegaan.